Close

Privacy statement en vertrouwelijkheid.

 

Privacy statement:

Uw vertrouwen in MediNovum bv. vinden wij van groot belang.

MediNovum garandeert daarom dat alle ter beschikking gekomen informatie, bedrijfs- en persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid , zullen worden behandeld, verwerkt en opgeslagen.

Een en ander zoals  verwacht mag worden volgens de  Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp ).

 

Vertrouwelijkheid:

Alle direct van betrokken persoon of organisatie verkregen, of verzamelde  en daarna verwerkte informatie, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen in een goed en eigentijds beveiligde en afgeschermde omgeving.

Het gebruik van al deze gegevens is primair ten behoeve van gebruik voor de uitvoering van onze dienstverlening. Daarnaast worden de gegevens gebruik voor onze interne marketing, verbetering van onze webshop en van onze efficiency.

De ons beschikbare en verzamelde gegevens zullen slecht dienen voor intern gebruik en zullen nimmer aan derden worden doorgegeven, tenzij de wetgeving ons daartoe dwingt of dat de betrokken persoon of organisatie ons daartoe uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

Door u aan te melden als gebruiker van onze website, geeft u tevens toestemming om uw gegevens te gebruiken voor gerichte marketing acties, zoals Nieuwsbrief, email berichten, aanbiedingen,  ed. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen kunt u zich gemakkelijk afmelden via de hierna gegeven link

Ten alle tijden kunt u ook inzicht krijgen in de door ons verzamelde gegevens of hierin wijzigingen aanbrengen via info@medinovum.nl

 

Venlo, mei 2014.

 

B.J.M. Woltering, bedrijfsarts.

Directeur MediNovum-BeSafe bv.

 

 

 

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden: